Kategoria zabytków

Na fot. kościół św. Wniebowzięcia NMP w Mokrsku Dolnym

Architektura zakonów żebraczych

Z kompromisu pomiędzy ideą absolutnego ubóstwa a wymagami życia codziennego narodziła się architektura o najprostszych formach, adekwatna do do podejmowanych prób odnowy moralnej.

Kraków, Zespół klasztorny dominikanów

sn / 03.01.2017

Zespół klasztorny złożony z kościoła i usytuowanych po północnej stronie zabudowań klasztornych, będących obecnie rozległym założeniem urbanistyczno - architektonicznym, skupionym wokół trzech wirydarzy, różniących się wielkością, kształtem i strukturą przestrzenną.

    

Sandomierz, Zespół klasztorny dominikanów

sn / 03.01.2017

Zespół klasztorny dominikanów złożony z kościoła pw. św. Jakuba i klasztoru usytuowanego po jego południowej stronie, z którego do naszych czasów zachowało się tylko, przylegające do prezbiterium skrzydło wschodnie. Budowę kompleksu rozpoczęto ok. roku 1226 od korpusu nawowego, który ukończono przed rokiem 1241.

    
obiektów: 2, na stronach: 1

    Reklama


    client
    client