Kategoria zabytków

Na fot. kościół św. Jana Chrzciciela w Starej Zagości

Architektura okresu przejściowego

U schyłku epoki romańskiej odżywa tradycyjny rodzaj architektury: palatia i związne z nimi centralne kaplice. Niezwykle ciekawe są też występujące w dużej ilości w województwach zachodniopomorskim i lubuskim, pochodzące z końca XIII wieku kościoły granitowe.

Będargowo, Kościół Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych

sn / 03.01.2017

Budowla orientowana, jednonawowa, prosto zamknięta od wschodu, pierwotnie z prostokątną wieżą zachodnią. Od północy widoczne szwy muru istniejącej kiedyś zakrystii. Murowana z kwadr granitowych o niejednolitych wymiarach, ułożonych jednak w regularne warstwy, dzięki dużej ilości zaprawy wapiennej.

    

Piaseczno, Kościół Matki Boskiej Królowej Różańca Świętego

sn / 03.01.2017

Budowla orientowana, składająca się pierwotnie w prostokątnej nawy, wyodrębnionego prezbiterium zakończonego półkolistą apsydą, a od zachodu wieży tej samej szerokości co nawa.

    
obiektów: 2, na stronach: 1

    Reklama


    client
    client