Kategoria zabytków

Na fot. zespół klasztorny cystersów w Sulejowie

Architektura od 1039 do 1200 roku

W kraju zniszczonym wewnętrzną rewoltą i czeskim najazdem podjęto imponujące dzieło odbudowy spalonych grodów, zrujnowanych palatiów i świątyń.

Cieszyn, Rotunda śś. Mikołaja i Wacława

sn / 03.01.2017

Budowla centralna z apsydą od wschodu, zachodnim wejściem i zachodnią emporą. Zbudowana w XII wieku, ok. 1180 roku, z płaskich starannie dobranych ciosów wapiennych tworzących lico wewnętrzne i zewnętrzne w układzie opus emplectum. Pełniła funkcję kaplicy zamkowej i kościoła grodowego.

    

Czerwińsk nad Wisłą, Kościół Zwiastowania NMP

sn / 03.01.2017

Opactwo kanoników regularnych w Czerwińsku, ufundowane zostało przed rokiem 1155. Fundatorem Czerwińska był biskup płocki Aleksander z Malonne. Z ostatnich badań archeologicznych wynika, że zasadnicze zręby kościoła wzniesione zostały już na początku II poł. XII wieku.

    

Giecz, Kościół św. Mikołaja

sn / 03.01.2017

Wzniesiony pod koniec XII w. z kostki granitowej jest obiektem jednonawowym, z krótkim przęsłem prezbiterialnym zakończonym półkolistą apsydą.

    

Inowrocław, Kościół NMP

sn / 03.01.2017

Największy w Polsce kościół salowy, pomimo, że poddany na początku XX wieku gruntownej reromanizacji, stanowi jeden z symboli polskiego romanizmu.

    

Kazimierz Biskupi, Kościół św. Marcina

sn / 03.01.2017

Romański, powstał w drugiej połowie XII w. z ciosów granitu i piaskowca. Pierwotny układ świątyni jednonawowej z prezbiterium zamkniętym apsydą zachowany w obrębie zewnętrznych murów, naruszyły jednak liczne przebudowy.

    

Kościelec Kaliski, Kościół św. Wojciecha

sn / 03.01.2017

Pierwotnie jednonawowy, zakończony półkolistą apsydą, murowany z ciosów granitu i piaskowca w 1 połowie XII wieku, stanowi prezbiterium obecnej świątyni.

    

Kościelec Kujawski, Kościół św. Małgorzaty

sn / 03.01.2017

Kościół został zbudowany ok. 1200 roku przez ród Awdańców. Była to jednonawowa, orientowana budowla, powstała z ciosów granitowych, z prostokątnym prezbiterium zamkniętym półkolistą absydą i czworoboczną wieżą.

    

Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha, Katedra Gnieźnieńska

sn / 03.01.2017

Obecnie gotycki, którego budowę rozpoczęto w 1343 a ukończono w roku 1512, kryje w swoich podziemiach relikty trzech poprzednich, murowanych budowli, dwóch przedromańskich i romańskiej katedry.

    

Kraków, Kościół św. Andrzeja

sn / 03.01.2017

Kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła został zbudowany w XI w. poza murami ówczesnego miasta. Fundatorem był najprawdopodobniej wojewoda Sieciech.

    

Kraków-Tyniec, Zespół klasztorny benedyktynów

sn / 03.01.2017

Istniejący obecnie na tynieckim wzgórzu kompleks klasztorny złożony z kościoła i usytuowanych po jego południowej stronie zabudowań składających się z pięciu dwukondygnacyjnych skrzydeł otaczających dwa wirydarze z dodatkowym skrzydłem południowym i murami obronnymi, w niczym nie przypomina skromnych, pierwotnych założeń romańskiego opactwa.

    

Kraków-Wzgórze Wawelskie, Kościół śś. Stanisława i Wacława, Katedra Wawelska

sn / 03.01.2017

Obecna budowla jest trzecią kolejną, istniejącą w obrębie jej murów zewnętrznych. Pierwszą była tzw. katedra przedromańska wzniesiona niedługo po ustanowieniu w 1000 roku biskupstwa krakowskiego.

    

Kruszwica, Kościół śś. Piotra i Pawła

sn / 03.01.2017

Zbudowany w latach 1120-1140 jest trójnawową, filarową bazyliką wzniesioną na planie krzyża łacińskiego z ciosów granitowych i piaskowcowych.

    

Lubiń, Zespół klasztorny benedyktynów

sn / 03.01.2017

Złożony z kościoła pw. Narodzenia NMP i klasztoru usytuowanego po jego stronie północnej. Romański kościół opactwa murowany w technice opus emplectum z ciosanych głazów narzutowych różnej wielkości z elementami konstrukcyjnymi z piaskowca dolnośląskiego, realizowany był w dwóch fazach.

    

Mogilno, Zespół klasztorny benedyktynów

sn / 03.01.2017

Mogilno jest jedną z najstarszych osad wczesnośredniowiecznej Polski. Gród Polan istniał tu już na przełomie VIII i IX w. Pobenedyktyński zespół klasztorny złożony jest z kościoła obecnie pw. św. Jana Apostoła oraz usytuowanego po jego południowej stronie trójskrzydłowego klasztoru. Ufundowany został przez Kazimierza Odnowiciela w II połowie XI wieku.

    

Opatów, Kościół św. Marcina

sn / 03.01.2017

Wzniesiony z ciosów piaskowca w XII w. jest trójnawową bazyliką z transeptem, z dwoma wieżami od zachodu mieszczącymi emporę oraz trzema apsydami od wschodu.

    

Płock, Kościół NMP, Katedra Płocka

sn / 03.01.2017

Obecnie jest w całości budowlą renesansową. Powstała na fundamentach drugiej, romańskiej budowli w tym miejscu, z zachowaniem wymiarów i struktury przestrzennej poprzedniczki oraz wykorzystaniem części kamiennego materiału rozbiórkowego.

    

Poznań, Kościół śś. Piotra i Pawła, Katedra Poznańska

sn / 03.01.2017

Zbudowany w obrębie dawnych wałów podgrodzia, obecny jest budowlą gotycką wzniesioną w XIV i XV wieku, trzecim na tym miejscu i zawiera w sobie znaczące relikty kościoła przedromańskiego i romańskiego.

    

Prandocin, Kościół św. Jana Chrzciciela

sn / 03.01.2017

Wzniesiony w I. ćw. XII wieku, z fundacji rodu Odrowążów. Pierwotnie składał się z prostokątnej nawy, do której od wschodu przylegało niewielkie prezbiterium zakończone półkolistą apsydą i pełnił funkcję obronną.

    

Siewierz, Kościół św. Jana Chrzciciela

sn / 03.01.2017

Zbudowany na przełomie XI i XII wieku, należy do grupy jednoprzestrzennych kościołów emporowych budowanych w ośrodkach władzy kasztelańskiej. Orientowany, jednonawowy, z emporą zachodnią, zamknięty od wschodu apsydą. Wykonany z ciosów lokalnie występującego piaskowca. Wzniesiony jako budowla obronna o grubych murach i wysoko podniesionych, wąskich oknach.

    

Stary Żagań, Kościół NMP Królowej Polski

sn / 03.01.2017

Nieduża budowla orientowana, jednonawowa, bez prezbiterium, zamknięta od wschodu półkolistą apsydą. Zbudowana z kamieni polnych wiązanych zaprawą wapienną w połowie XII wieku.

    

Strzelno, Kościół św. Prokopa

sn / 03.01.2017

Największa romańska świątynia w Polsce zbudowana na planie koła. Wg Długosza konsekrowana w roku 1133, badania archeologiczne wskazują jednak na drugie dziesięciolecie XIII w. jako czas ukończenia budowy.

    

Strzelno, Kościół Świętej Trójcy

sn / 03.01.2017

Wchodzi w skład zespołu poklasztornego norbertanek wraz z rotundą św. Prokopa oraz położonymi na północ od niego barokowymi obecnie zabudowaniami poklasztornymi, kryjącymi relikty wcześniejszych - gotyckich a być może i romańskich.

    

Tropie, Kościół śś. Świerada i Benedykta

sn / 03.01.2017

Świątynia XII wieczna, wzniesiona z ciosów piaskowca, orientowana, pierwotnie jednonawowa z prezbiterium zamkniętym prosto. Jeszcze w XIII wieku do północnej ściany prezbiterium dobudowano zakrystię.

    

Trzemeszno, Kościół Wniebowzięcia NMP

sn / 03.01.2017

Pierwotny powstał w II połowie XII wieku jako niewielka trójnawowa bazylika z prezbiterium zamkniętym apsydą i dwoma kaplicami na rzucie kwadratu po bokach oraz czworoboczną, masywną wieżą z emporą od strony zachodniej.

    

Wiślica, Kościół NMP, Kolegiata Wiślicka

sn / 03.01.2017

Obecnie gotycki, w swoich podziemiach kryje pozostałości dwóch kościołów romańskich. Z kościoła pierwszego pochodzi słynna, tzw. płyta orantów a wewnątrz obecnej budowli znajduje się późnoromańska rzeźba Madonny z Dzieciątkiem.

    

Wrocław, Kościół św. Jana Chrzciciela, Katedra Wrocławska

sn / 03.01.2017

Najwcześniej zasiedlonymi terenami Wrocławia były Ostrów Tumski i Wyspa Piaskowa. Wrocławska katedra położona jest na Ostrowie Tumskim, obecnie to budowla gotycka, powstała w miejscu czterech wcześniejszych murowanych, w tym dwóch romańskich.

    

Wrocław, Kościół św. Marii Magdaleny

sn / 03.01.2017

Obecną gotycką budowlę poprzedziły dwie wcześniejsze, w tym jedna w stylu romańskim. Kościół ten jednak słynny jest nie dzięki tej romańskiej prowieniencji, ale poprzez wtórnie umieszczony w XVI wieku w swojej fasadzie południowej Portal Ołbiński, najwybitniejszy zachowany element architektoniczny polskiej sztuki romańskiej.

    
obiektów: 27, na stronach: 1

    Reklama


    client
    client