Obiekty

Na fot. Kościół św. Salwatora w Krakowie

Obiekty

blog post

Włostów, Kościół św. Jana Chrzciciela

sn / 11.04.2017

Wzniesiony w połowie XIII wieku z łamanego piaskowca, jednonawowy z prosto zamkniętym prezbiterium o ścianie szczytowej wzmocnionej przyporami.

    
blog post

Wierzbna, Kościół Wniebowzięcia NMP

sn / 11.04.2017

Wzniesiony ok. 1230 r. z dokładnie obrobionych ciosów granitu, jako budowla jednonawowa z prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą i z dwuwieżową fasadą od zachodu. Zachowany w praktycznie niezmieniony stanie z wyjątkiem części ściany północnej. Pełni obecnie funkcję kaplicy, empory organowej i zakrystii barokowego kościoła dostawionego od północy i stanowiącego kiedyś część kompleksu cysterskiego.

    
blog post

Grzegorzowice, Kościół św. Jana Chrzciciela

sn / 11.04.2017

Pierwotna świątynia wzniesiona została prawd. na początku XIV wieku z kamienia łamanego, jako budowla centralna z półkolistą apsydą od wschodu. Obecnie pełni funkcję prezbiterium zbudowanego w XVII wieku kościoła.

    
blog post

Stronia, Kościół Narodzenia NMP

sn / 10.04.2017

Wzniesiony w poł. XIII wieku z granitowych kamieni narzutowych jako budowla centralna, złożona z kolistej nawy o średnicy wewnętrznej 9.5 m i podkowiastej apsydy od wschodu.

    
blog post

Stary Zamek, Kościół św. Stanisława

sn / 10.04.2017

Wzniesiony w 3 ćw. XIII wieku z kamienia łamanego jako budowla jednonawowa z prosto zamkniętym prezbiterium i zakrystią od północy. Zachowany pierwotny układ przestrzenny ze ścianami w pełnej właściwie wysokości, późniejsze są wieża zachodnia i kruchta południowa.

    
blog post

Stare Miasto, Kościół śś. Piotra i Pawła

sn / 10.04.2017

Wzniesiony w I poł. XIII wieku, z dużych ciosów piaskowca jako budowla jednonawowa, z prosto zamkniętym prezbiterium, o ścianach podpartych szkarpami. Ta romańska świątynia stanowi obecnie wschodnią kaplicę wzniesionego w 1907 r. kościoła neoromańskiego.

    
obiektów: 100, na stronach: 17