Obiekty

Na fot. kościół klasztoru benedyktynów w Mogilnie

Obiekty

blog post

Raciborowice Górne, Kościół św. Michała

sn / 25.03.2017

Zbudowany w pierwszej połowie XIII wieku jako budowla jednonawowa z kwadratowym prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą. Znacząco przebudowany w II połowie XVI wieku.

    
blog post

Sulisławice, Kościół Narodzenia NMP

sn / 18.03.2017

Jednonawowy, zbudowany z ciosów piaskowca, o nieznanym rozwiązaniu części wschodniej, datowany na I połowę XIII wieku. Wchłonięty przez rozbudowę, dokonaną ok. roku 1600.

    
blog post

Krzyworzeka, Kościół śś. Piotra i Pawła

sn / 06.03.2017

Kościół zbudowano w 1264 roku z fundacji księcia Bolesława Pobożnego. To budowla orientowana, jednonawowa, z węższym prosto zamkniętym prezbiterium. Wzniesiona z kamienia polnego, nadbudowana cegłą, przebudowana w XVIII - XIX wieku, obecnie otynkowana.

    
blog post

Tropie, Kościół śś. Świerada i Benedykta

sn / 03.01.2017

Świątynia XII wieczna, wzniesiona z ciosów piaskowca, orientowana, pierwotnie jednonawowa z prezbiterium zamkniętym prosto. Jeszcze w XIII wieku do północnej ściany prezbiterium dobudowano zakrystię.

    
blog post

Kościelec Kaliski, Kościół św. Wojciecha

sn / 03.01.2017

Pierwotnie jednonawowy, zakończony półkolistą apsydą, murowany z ciosów granitu i piaskowca w 1 połowie XII wieku, stanowi prezbiterium obecnej świątyni.

    
blog post

Kazimierz Biskupi, Kościół św. Marcina

sn / 03.01.2017

Romański, powstał w drugiej połowie XII w. z ciosów granitu i piaskowca. Pierwotny układ świątyni jednonawowej z prezbiterium zamkniętym apsydą zachowany w obrębie zewnętrznych murów, naruszyły jednak liczne przebudowy.

    
obiektów: 53, na stronach: 9

Reklama


client
client