Galerie obiektu

Na fot. Zespół klasztorny cystersów w Sulejowie

Ruda, Kościół św. Wojciecha

Wzniesiony w związku z funkcjonującą w Rudzie kasztelanią na początku XII wieku z ciosów piaskowca i rudy bagiennej, jako budowla jednonawowa, o nieznanym rozwiązaniu partii wschodniej i z emporą od zachodu.