Galerie obiektu

Na fot. Kościół św. Andrzeja w Krakowie

Grzegorzowice, Kościół św. Jana Chrzciciela

Pierwotna świątynia wzniesiona została prawd. na początku XIV wieku z kamienia łamanego, jako budowla centralna z półkolistą apsydą od wschodu. Obecnie pełni funkcję prezbiterium zbudowanego w XVII wieku kościoła.