Galerie obiektu

Na fot. Kościół śś. Piotra i Pawła w Kruszwicy

Mętno, Kościół Zwiastowania NMP

Wzniesiony w III ćw. XIII wieku ze starannie ociosanych kwadr granitowych o regularnym kształcie jako budowla jednonawowa z prosto zamkniętym prezbiterium dłuższym od nawy, wieżą zachodnią szerszą od nawy i zakrystią od południa.