Galerie obiektu

Na fot. Kościół klasztoru benedyktynów w Mogilnie

Kraków-Wzgórze Wawelskie, Rotunda śś. Feliksa i Adaukta

Przedromańska budowla centralna o układzie tetrakonchosu. Jej pozostałości znajdują się wewnątrz budynku nr 5 mieszczącego wystawę Wawel Zaginiony.