Galerie obiektu

Na fot. Kościół św. Jakuba w Mieronicach

Tymowa, Kościół Matki Bożej Królowej Świata

Wzniesiony w II połowie XIII wieku z cegły w układzie wendyjskim a w dolnych partiach z kamienia, jako duża budowla jednonawowa z prosto zamkniętym prezbiterium.